Mieszkanie Plus Gdynia

Celem rządowego programu Mieszkanie Plus Gdynia, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Program jest skierowany do osób, których zarobki są zbyt niskie aby otrzymać od banku kredyt hipoteczny lecz nie przysługuje im też mieszkanie komunalne. Czytaj dalej

Mieszkanie Plus Kraków

Mieszkanie Plus Kraków to rządowy program w stolicy małopolski, jak również
w innych miastach w całym kraju, którego celem jest budowa tanich mieszkań na wynajem, z możliwością wykupu na własność. Inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na działkach, których właścicielem są Jednostki Samorządu Terytorialnego, Skarb Państwa oraz spółki z jego udziałem. Środki na budowę mieszkań będą pochodziły funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości SA.

Warunki wynajmu mieszkań od rządu

Celem prowadzonej polityki rządu jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Wysokość czynszu
w mieszkaniu na wynajem od rządu ma wynosić od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Jeżeli interesuje nas opcja najmu z docelowym wykupem mieszkania to czynsz jest wyższy i ma wynieść od 12 do 24 zł za metr kwadratowy. Należy zwrócić uwagę, że cena ta nie uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów.

Możemy zadawać sobie pytanie: co się stanie jeżeli nie będziemy płacić czynszu (np. jeżeli stracimy pracę)? W takiej sytuacji nasz czynsz zostanie opłacony ze środków przeznaczonych na wykup mieszkania. Wprawdzie wydłuży to okres nabycia lokalu na własność, natomiast nie zostaniemy zmuszeni do wyprowadzki i zyskamy czas na poszukiwanie nowej pracy.

Pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania z programu rządowego będą mieć rodziny wielodzietne oraz rodziny o niskich dochodach, jednakże prawo ubiegania się o najem będą mieć wszyscy obywatele. Ponadto w programie Mieszkanie + , w porównaniu do programu Mieszkanie dla Młodych, nie ma kryterium wieku stąd ma on charakter powszechny. Ideą programu jest również zwiększenie mobilności społeczeństwa, także na rynku pracy.

Ciekawą informacją dotyczącą programu Mieszkanie Plus, jest możliwość prowadzenia  działalności gospodarczej w wynajętym mieszkaniu przez jednego
z członków rodziny. Niestety, nie będzie możliwości w dokonywaniu zmian w układzie mieszkania. Wynajmujący nie będą mieć też możliwości własnych przeróbek lokali.

Mieszkanie Plus Kraków – lokalizacje

Nawet tysiąc nowych mieszkań na wynajem może powstać w najbliższym czasie
w województwie małopolskim w ramach programu Mieszkanie +. W Krakowie zostały już wybrane lokalizacje, gdzie może być realizowany program Mieszkanie Plus Kraków. Są to:

  • teren przy ul. Kolistej pomiędzy ulicami Zamiejską i Lubostroń o powierzchni 2 ha. Czekamy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy –  na tej działce możliwa jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, liczących 170 mieszkań, 50 garaży i 80 miejsc postojowych.
  • działki, które są położone w rejonie ulic Strażackiej i ul. Golikówka. Według planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy Północ” grunty te przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Program Mieszkanie + w Małopolsce

Pierwszymi miastami w Małopolsce, które doprowadziły do realizacji programu Mieszkanie Plus są Skawina i Trzebinia.

Skawina prawdopodobnie będzie pierwszym miastem, gdzie powstaną mieszkania na wynajem od rządu. Tutaj przygotowania do budowy są najbardziej zaawansowane
i budowa rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2017 roku. Mieszkania
z programu Mieszkanie + w Skawinie nie będą miały garaży podziemnych
i wewnętrznych klatek schodowych. Prawdopodobnie do budowy zostaną wykorzystane prefabrykaty, aby obniżyć cenę inwestycji. Jednakże prezes BGK Nieruchomości SA podkreśla, że nie będą to lokale mieszkalne w tzw. wielkiej płycie.

Mieszkania na wynajem od rządu w Skawinie zostaną zbudowane przy ulicy Torowej-Bocznej. Planowana jest budowa trzech bloków ze 186 mieszkaniami oraz 144 naziemnymi miejscami parkingowymi. Termin realizacji inwestycji to 2019 rok.
Aby udogodnić dojście do nowych budynków spółka PKP obiecała budowę przejścia podziemnego w pobliżu dworca kolejowego oraz na ul. Kilińskiego. Dodatkowym atutem lokalizacji Mieszkanie Plus w Skawinie jest planowana budowa żłóbka miejskiego, co jest dużą pomocą szczególnie dla rodzin wielodzietnych.

W Trzebini plany realizacji rządowego programu mieszkań na wynajem są mniej zaawansowane niż w Skawinie. Tutaj posiadamy aktualnie informację, że powstaną trzy nowe bloki dla 300 rodzin. Lokalizacja mieszkań z Programu Mieszkanie Plus planowana jest na osiedlu ZWM w Trzebini, przy ul. Młoszowskiej.

Aktualnie nie ma jeszcze dokładnych informacji dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu Mieszkanie + w Małopolsce jak i gdzie złożyć wniosek
o najem lokalu. Musimy poczekać na doprecyzowanie przez detali.

Jak widać, Mieszkanie Plus Kraków to bardzo ambitny cel oraz odległa perspektywa. Oferty na pewno będą rozchodzić się błyskawicznie – dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco polub nasz profil na Facebooku.

A jakie są Twoje oczekiwania od rządowego programu mieszkań na wynajem?

Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia dopłaty do Twojego mieszkania
w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych „MDM”. Więcej >>>

Mieszkanie Plus Wrocław

Rządowy program Mieszkanie Plus Wrocław adresowany jest do osób, którzy zarabiają zbyt mało, żeby uzyskać w banku kredyt hipoteczny, ale też ich zarobki są zbyt wysokie aby otrzymać mieszkanie komunalne. Dostęp do tanich mieszkań na wynajem będzie powszechny i bez ograniczeń związanych z wiekiem. Jednakże
w przypadku nadwyżki chętnych w pierwszej kolejności mieszkania otrzymają rodziny wielodzietne.

Założenia programu Mieszkanie Plus

Celem programu Mieszkanie Plus jest budowa tanich mieszkań na wynajem
z możliwością wykupu ich na własność. Program umożliwi wykorzystanie nieużywanych  gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa i spółek z jego udziałem oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aktualnie BGK Nieruchomości planuje budowę około 20 tys. mieszkań w ponad 70 miastach w całej Polsce. Pierwsze lokale mieszkalne zaczęto budować już w grudniu  2016 roku w Białej Podlaskiej
i Jarocinie.

Mieszkanie Plus Wrocław – planowane lokalizacje

Samorząd miasta Wrocławia wyznaczył cztery lokalizacje w ramach rządowego programu Mieszkanie +. Budynki, w których mieściłyby się lokale mieszkalne miałyby się znaleźć na działkach o powierzchni ponad 17 hektarów. Są one zlokalizowane na peryferyjnych osiedlach miasta. Sześć działek znajduje się na osiedlu Psie Pole w rejonie ul. Mirkowskiej, cztery działki na osiedlu Muchobór przy ul. Kunickiego, trzy działki na Wojszycach przy ul. Buforowej i jedna działka na osiedlu Kozanów przy
ul. Ignuta. Aktualnie nie ma dokładnych informacji związanych z realizacją programu Mieszkanie + w tych lokalizacjach.

Natomiast na budowę mieszkań na wynajem z opcją wykupu zostanie przekazana działka przy ulicy Kolejowej. Właścicielem gruntu jest Poczta Polska, która ma tam swoją dawną bazę transportową. Jesienią 2016 roku uchwalono dla tego terenu nowy plan zagospodarowania, który zezwala na zabudowę mieszkaniową. Obecnie brak wizualizacji budynków, które miałyby być wybudowane w programie Mieszkanie+. Czekamy na informacje.

Mieszkanie Plus – wniosek

Nabór wniosków w programie Mieszkanie Plus będzie organizowany lokalnie. Najprawdopodobniej trzeba będzie złożyć dokumenty w UM Wrocław. Nie powstały ogólnopolskie zasady naboru, więc określenie dokładnych kryteriów należy do samorządów. Kiedy rozpocznie się przyjmowanie wniosków na Mieszkanie Plus Wrocław? Prawdopodobnie będzie to zależne od terminu rozpoczęcia inwestycji we Wrocławiu.

Aktualnie na Dolnym Śląsku wnioski dla chętnych na mieszkania na wynajem od rządu można składać w Wałbrzychu. Należy podkreślić, iż nie trzeba być zameldowanym, aby starać się o przyznanie mieszkania. Jednakże musimy mieć stałe zatrudnienie oraz udokumentowany brak zaległości w dotychczasowych płatnościach czynszu. Dochód, który trzeba wykazać to od 2 do 4 tys. zł dla jednej osoby,
1,5 do 3 tys. zł na osobę w przypadku rodziny dwuosobowej oraz od 1,3 do 3 tys zł na osobę przy trzech lub więcej osobach w gospodarstwie domowym. Przypuszczalnie kryteria te będą podobne we Wrocławiu.

Mieszkanie Plus Wrocław – cena najmu

Cena najmu mieszkania będzie zależna od lokalizacji oraz rodzaju umowy (najem z opcją własności będzie droższy).

Wysokość miesięcznego czynszu najmu mieszkania od rządu ma wynosić od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Jeżeli zdecydujemy się na opcję najmu z wykupem mieszkania na własność to cena metra kwadratowego wzrasta i będzie wynosić od 12 zł do 24 zł za metr kwadratowy w zależności od miasta. We Wrocławiu będzie to prawdopodobnie kwota 20 zł  i odpowiednio 24 zł za za metr kwadratowy z powodu wyższych kosztów budowy. Ceny z dolnego przedziału dotyczą mniejszych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Oblicz orientacyjny czynsz dla Mieszkanie Plus we Wrocławiu i okolicach.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani wynajmem mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych to miesięczny czynsz najmu we Wrocławiu wyniesie 1000 zł. Natomiast dla osób, które chcą skorzystać z możliwości wykupu mieszkania na własność miesięczna kwota czynszu wzrasta do kwoty 1200 zł. Ponadto trzeba będzie doliczyć do czynszu dodatkowe koszty eksploatacyjne jak opłaty za ogrzewanie, zaliczki na ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. Jeżeli przyjmiemy, że będzie to średnio-miesięczny dodatkowy koszt 400 zł to miesięczna cena najmu lokalu mieszkalnego od rządu wyniesie łącznie 1400 zł lub 1600 zł dla osób korzystających z opcji wykupu mieszkania na własność. Ponadto warto zwrócić uwagę, że forma najmu z opcją dochodzenia do własności obejmuje okres najmu mieszkania minimum 30 lat.

Jak widać, Mieszkanie Plus to bardzo ambitny cel oraz odległa perspektywa. Oferty na pewno będą rozchodzić się błyskawicznie – dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco polub nasz profil na Facebooku.

Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia dopłaty do Twojego mieszkania
w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych „MDM”. Więcej >>>

Mieszkanie Plus Wałbrzych

Ideą programu Mieszkanie Plus Wałbrzych, podobnie jak w innych miastach,  jest budowa w ramach rządowego programu przystępnych cenowo mieszkań na wynajem. Program jest skierowany do osób, których zarobki są zbyt niskie aby otrzymać od banku kredyt hipoteczny lecz nie przysługuje im też mieszkanie komunalne. Rządowy program Mieszkanie + zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Rząd ustalił, że czynsz w mieszkaniach na wynajem będzie  wahać się w przedziale od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, w przypadku wynajmu lub od 12 do 24 zł m kw., jeśli lokator będzie chciał skorzystać w przyszłości z wykupu mieszkania.

Pierwsza umowa inwestycyjna Mieszkania Plus na Dolnym Śląsku

Mieszkanie Plus Wałbrzych – gdzie powstanie?

Mieszkania na wynajem zostaną wybudowane przy ulicy Husarskiej, która znajduje się na Podzamczu. Jest to najmłodsza ale i najbardziej zaludniona dzielnica miasta, w której obecnie mieszka blisko 30 tysięcy osób. Pod realizację inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus została wybrana działka o powierzchni około 1,5 ha. Planowana jest tam budowa dwóch siedmiopiętrowych bloków, które będą wyposażone w windy. Ponadto lokatorzy będą mogli korzystać z 157 zewnętrznych miejsc postojowych. Nowe mieszkania są przeznaczone dla 72 rodzin. Pierwszeństwo w przydziale lokalu z programu Mieszkanie Plus będą miały rodziny wielodzietne (70% lokali), seniorzy, którzy zostali przeniesieni z mieszkań przeznaczonych do wyburzenia (20%). Dla osób niepełnosprawnych zostało przewidzianych wybudowanie 6 mieszkań. Wysokość miesięcznego czynszu przy ulicy Husarskiej to 13 zł za metr kwadratowy mieszkania. Ponadto mieszkania będą oddawane  „pod klucz”, oznacza to iż nie trzeba będzie wykonywać samodzielnie remontów, planowane jest także wyposażone w najbardziej potrzebne sprzęty czyli armaturę sanitarną i kuchenkę.

Kolejną lokalizacją, w której zostaną wybudowane mieszkania na wynajem od rządu w Wałbrzychu jest budynek przy ulicy Paderewskiego. W tej lokalizacji planowana jest budowa mieszkania wyłącznie dla rodzin z dziećmi. W 4 piętrowej, podpiwniczonej kamienicy, 2- i 3-pokojowych mieszkaniach będzie mogło zamieszkać 9 rodzin. Miesięczny czynsz będzie wynosił 12 zł za metr kwadratowy.  Standard przyznawanych mieszkań będzie porównywalny do lokali budowanych przy ulicy Husarskiej.

Planowany termin oddania lokali z programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu to listopad 2018 roku.

Dla kogo Mieszkanie Plus Wałbrzych

Z programu Mieszkanie Plus będą mogły skorzystać wszystkie grupy społeczne, brak również ograniczeń związanych z wiekiem osób, które chcą przystąpić do rządowego programu Mieszkanie Plus Wałbrzych. W przypadku dużej liczby osób chętnych, na decyzję kto otrzyma lokal mieszkalny wpływ będą mieć:

  • wysokość dochodów (po uwzględnieniu liczby osób w rodzinie),
  • sytuacja rodzinna (liczba dzieci, obecne warunki mieszkaniowe).

Według dotychczasowych informacji pierwszeństwo przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będą mieć osoby, które nie mają zdolności kredytowej, o niskich dochodach oraz młode polskie rodziny. Aktualnie w Wałbrzychu na lokale mieszkalne z gminy czeka ponad 3 tysiące rodzin, dlatego realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus zmniejszy deficyt mieszkaniowy.

Z programu Mieszkanie + mogą skorzystać zarówno osoby samotne, dla których są przewidziane kawalerki, jak również rodziny z dziećmi. Wnioski o przydział mieszkania w blokach przy ulicy Husarskiej należy składać  w Urzędzie Miasta Gminy Wałbrzych, natomiast w kamienicy przy ulicy Paderewskiego – w MZB na Białym Kamieniu.

Należy podkreślić, iż nie trzeba być zameldowanym w Wałbrzychu, aby starać się o przyznanie mieszkania. Jednakże musimy mieć stałe zatrudnienie oraz udokumentowany brak zaległości w dotychczasowych płatnościach czynszu. Dochód, który trzeba wykazać to od 2 do 4 tys. zł dla jednej osoby, 1,5 do 3 tys. zł na osobę w przypadku rodziny dwuosobowej oraz od 1,3 do 3 tys zł na osobę przy trzech lub więcej osobach w gospodarstwie domowym.

Jak widać, Mieszkanie Plus Wałbrzych to bardzo ambitny cel oraz odległa perspektywa. Oferty na pewno będą rozchodzić się błyskawicznie – dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco polub nasz profil na Facebooku.

Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia dopłaty do Twojego mieszkania w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych „MDM”. Więcej >>>

 

Mieszkanie Plus Katowice

Celem programu Mieszkanie Plus Katowice, podobnie jak w innych miastach,  jest budowa przez rząd tanich mieszkań na wynajem. Program jest skierowany do osób, których zarobki są zbyt niskie aby otrzymać od banku kredyt hipoteczny, ale nie przysługuje im również mieszkanie komunalne. Rządowy program Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

Założenie programu Mieszkanie Plus

Do rządowego programu Mieszkanie + mogą przystąpić wszyscy Polacy.  Ponadto mieszkania na wynajem od rządu budowane w całym kraju. Pomimo iż, rząd nie wprowadzi ograniczeń dotyczących wieku to będą określone kryteria, które kto otrzyma mieszkania. Pierwszeństwo będą mieć rodziny wielodzietne, również będą punkty, na podstawie których będą przydzielane lokale mieszkalne. Cena najmu mieszkania  będzie zależna od lokalizacji oraz rodzaju umowy (najem z opcją własności będzie droższy). Proponowana wysokość miesięcznego czynszu ma wynosić od 10 do 20 zł za m2. Oblicz orientacyjny czynsz dla Mieszkanie Plus w Katowicach i województwie dolnośląskim.

Program Mieszkanie + umożliwi wykorzystanie nieużywanych gruntów, których właścicielem są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aktualnie do rządowego programu przystąpiło ponad 70 miast w całym kraju, gdzie ma zostać wybudowane około 60 tys. mieszkań na wynajem od rządu. Budowę pierwszych mieszkań rozpoczęto już grudniu 2016 roku w Białej Podlaskiej i Jarocinie.

Mieszkanie Plus Katowice

Program Mieszkanie Plus Katowice zakłada powstanie około 1000 mieszkań w dwóch lokalizacjach. Pierwsze osiedle powstanie na Mrówczej Górce w Nikiszowcu przy ul. Górniczego Dorobku. Projekt osiedla ma powstać według pomysłu opracowanego  przez Tomasza Koniora. Plan przedstawia rzut osiedla, w którego centralnej części pojawią się tereny zielone. Pomysł powstania osiedla nawiązuje do architektury Nikiszowca, dlatego pojawiła się nazwa Nowy Nikiszowiec. Ponadto w ramach Mieszkanie Plus Katowice zostanie również wybudowana droga, licząca 1,3 kilometra, która połączy nowe osiedle mieszkań na wynajem z ulicą Szopienicką. Plany przewidują również chodnik przy drodze, oświetlenie oraz ścieżkę rowerową.

Plany wybudowania osiedla Nowy Nikiszowiec pojawiły się już w 2016 roku. Lokalizacja drugiego osiedla – przy ulicy Korczaka w Burowcu została wskazana w lipcu 2017 roku. Rząd planuję budowę w Burowcu osiedla modelowego. Oznacza to, iż projekt architektoniczny zostanie wybrany poprzez ogólnopolski konkurs architektoniczny. Mamy już informację, że koncepcję osiedla przygotuje pracownia 22Architekci z Warszawy. Poniżej wizualizacja projektu osiedla Mieszkanie Plus Katowice w Burowcu przy ulicy Korczaka. Na sześciohektarowej działce zostanie wybudowanych 500 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych.

Mieszkanie Plus Katowice

Mieszkanie Plus Katowice [fot.:Wizualizacja 22Architekci]

Scenariusz realizacji inwestycji zarówno w Nikiszowcu jak i w Burowcu przewiduje uzyskanie pozwoleń na budowę pod koniec 2017 roku, natomiast rozpoczęcie prac budowlanych– na wiosnę 2018 roku. Oddanie mieszkań zaplanowano na przełomie 2019 i 2020 roku.

Planowane lokalizacje budowy mieszkań w ramach Programu Mieszkanie Plus w województwie śląskim

Oprócz Mieszkania Plus w Katowicach w województwie śląskim planowana jest również budowa mieszkań na wynajem od rządu w Piekarach Śląskich, Chorzowie, Gliwicach, Mysłowicach, Tychach, Zabrzu i Żorach. Lista miast może powiększyć się w przyszłości, gdyż wiele inicjatyw nie zostało jeszcze zaakceptowanych przez BGK Nieruchomości.

Miasta w województwie śląskim w Programie Mieszkanie Plus:

W Chorzowie ma powstać 189 mieszkań przy ulicach Legnickiej, Maciejowickiej i Michałowickiej. Planowany termin rozpoczęcia budowy to przełom  2017 i 2018 roku. Jednakże jeszcze nie ma dokładnych informacji dotyczącej wielkości mieszkań na wynajem. Brak również projektu architektonicznego osiedla.  Rozważana jest jeszcze zmiana lokalizacji mieszkań w Chorzowie z programu Mieszkanie +, gdyż Bank Gospodarstwa Krajowego chciałby aby mieszkania zostały wybudowane przy ulicy Sportowej. Wymaga to zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co powoduje wydłużenie procedury.

W Gliwicach planowane jest wybudowanie 680 mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Rozważane są dwie lokalizacje – pierwsza znajduje się przy ulicy Żabińskiego (teren ok. 7 hektarów), natomiast druga przy ulicy Dworskiej (teren ok. 1,5 hektara). Pomimo, że prace budowlane mają rozpocząć się w drugiej połowie 2017 roku, a pierwsze mieszkania mają być przekazane do użytkowania pod koniec 2018 roku to jeszcze nie ma pewności czy lokalizacje nie zostaną zmienione.

Jak widać, Mieszkanie Plus to bardzo ambitny cel oraz odległa perspektywa. Oferty na pewno będą rozchodzić się błyskawicznie – dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco polub nasz profil na Facebooku.

Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia dopłaty do Twojego mieszkania w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych „MDM”. Więcej >>>