Polityka prywatności i regulamin serwisu

SalesMax, 03-982 Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 52 lok. 24, e-mail: office@salesmax.com, tel. +48 22 100 32 00.

Korzystanie oraz rejestracja w serwisie MieszkaniePlus.com jest bezpłatna. Po rejestracji skontaktuje się z Państwem 1 wybrany Doradca.

Akceptacja polityki prywatności oznacza wyrażenie zgody na poniższe:

1. Expander Advisors Sp. z o.o.

1.1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz przekazanych przeze mnie w procesie obsługi klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) w celach związanych z zawarciem umowy pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również wykonywania usług z tym związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.
1.2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.
1.3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie od Expander Advisors Sp. z o.o. informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.
1.4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, e-mail partnerom Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wskazanym na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.expander.pl w celu marketingu produktów i usług z zakresu rynku nieruchomości oferowanych przez tych partnerów lub za ich pośrednictwem. Lista partnerów jest dostępna bezpośrednio pod adresem [http://expander.pl/partnerzy-nieruchomosci].
1.5. SalesMax udostępnia infrastrukturę marketingowo-teleinformatyczną Expander Advisors Sp. z o.o. Właścicielem danych osobowych klientów zarejestrowanych w

2. Open Finance S.A.

2.1. Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Open Finance w celu:
– oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych;
– przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
– ich udostępnienia Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 oraz Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, w tym w celu oferowania produktów podmiotów współpracujących z Home Broker S.A. oraz Open Brokers S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Home Broker S.A. oraz Open Brokers S.A. w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych.
2.2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód dane osobowe podane w formularzu mogą być udostępnione Home Broker S.A. oraz Open Brokers S.A., a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2.3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@open.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
2.4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (kontakt@open.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
2.5. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane.
2.6. SalesMax udostępnia infrastrukturę marketingowo-teleinformatyczną Open Finance S.A. Właścicielem danych osobowych klientów zarejestrowanych w serwisie MieszkaniePlus.com jest Open Finance S.A.

3. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią dostępnej w serwisie MieszkaniePlus.com polityki prywatności, akceptuję jej warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

4. Serwis MieszkaniePlus.com nie jest oficjalnym serwisem rządowego programu „Mieszkanie Plus” oraz „Mieszkanie dla Młodych” realizowanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.