Mieszkanie Plus – Rząd wesprze oszczędnych Polaków?

W mediach pojawia się coraz więcej spekulacji na temat rządowego programu Mieszkanie Plus (Mieszkanie+).  Jedną z nich jest wariant, w którym rządowy program zaadoptuje model kas oszczędnościowo-budowlanych, które według wielu opinii ekspertów z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości są dużą nadzieją na zwiększenie poziomu oszczędności posiadanych przez Polaków i ustabilizowanie rynku mieszkaniowego oraz stanowią fundament Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, którego celem jest m.in. wsparcie Polaków w nabycie własnego lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie Plus - Premia dla oszczędnych

Kasy funkcjonują z powodzeniem od lat w wielu krajach europejskich, m.in. od ponad 100 lat w Niemczech, gdzie funkcjonuje ponad 20 tego typu podmiotów, a od ponad 20 lat w Czechach, na Węgrzech, czy Słowacji i mają stanowić swego rodzaju kontynuację rządowego programu dopłat „Mieszkanie dla młodych”, który wygaśnie w 2018 roku.

W ramach tego programu bardzo prawdopodobna jest sytuacja, gdzie w połowie 2016 roku zostaną zarezerwowane już środki przeznaczone na ostatnie 2 lata jego funkcjonowania. Bezpośrednią kontynuacją programu wsparcia zakupu mieszkań ma być program Mieszkanie+. Zasadniczym celem ich powstania i funkcjonowania ma być udzielanie wsparcia rodzin w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych.

W aktualnych doniesieniach medialnych sporo się pisze i mówi o tanim wynajmie mieszkań budowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa. Jedną z sugerowanych opcji jest również wparcie obywateli w zakresie nabycia prawa własności do nieruchomości poprzez dofinansowanie z budżetu państwa w zamian za oszczędzanie przez kilka lat, co można określić mianem swego rodzaju lokaty.

W czasach malejących zdolności kredytowych potencjalnych kredytobiorców formuła kas oszczędnościowo-budowlanych zaproponowana w ramach Mieszkanie+ zgodnie z założeniami pełniłyby rolę swego rodzaju banków funkcjonujących w formie spółek akcyjnych w ramach prawnych określonych w ustawie Prawo bankowe.

Jak mogłyby działać takie kasy oszczędnościowo-budowlane w ramach Mieszkanie+

Zasada ich działania opierałaby się na pozyskiwaniu wkładów finansowych od osób fizycznych, a zgromadzone środki byłyby przeznaczane na kredyty mieszkaniowe. Kasy oszczędnościowo-budowlane podlegałyby także normom określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, miałyby obowiązek uczestnictwa w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a ich minimalny poziom kapitału zakładowego wyniósłby 5 milionów euro. Zabezpieczenie środków zgromadzonych w kasach stanowiłby fundusz rezerwowy stanowiący równowartość minimum 3% środków zgromadzonych w kasie.

Kasy oszczędnościowo-budowlane posiadają szereg zalet, wśród których najczęściej wymienianymi są stałe i niskie oprocentowanie oraz obciążenie klienta kasy przez cały okres kredytowania, elastyczność sposobu oszczędzania oraz przeznaczania zgromadzonych środków (także na inny cel, niż mieszkaniowy) oraz obecność państwa jako gwaranta bezpieczeństwa zgromadzonych środków finansowych.

Zgodnie z niektórymi projektami zgromadzone środki można by wypłacać poza nabyciem własnego mieszkania, także na wkład własny w celu skorzystania z finansowania kredytem hipotecznym, na przebudowę lokalu mieszkalnego (w tym także np. na termomodernizację), na kaucję przy wynajmowaniu mieszkania, wkład partycypacyjny w przypadku mieszkania na wynajem z opcją pierwokupu lub nawet na poprawę swojej sytuacji finansowej w momencie przechodzenia na emeryturę.

Wycofanie zgromadzonych środków z kasy lub przeznaczenia ich na cel niezgodny z umową będzie skutkowało koniecznością dokonania zwrotu przyznanej premii oszczędnościowej powiększonej o kwotę wynikająca z odsetek ustawowych do Kasy, z której środki trafią w dalszej kolejności ponownie do budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami projektu rachunek będzie można założyć i prowadzić tylko w jednej kasie oszczędnościowo-budowlanej oraz będzie przysługiwała tylko jedna premia.

W proponowanych rozwiązaniach kierowano się, m.in. opiniami i zaleceniami organizacji międzynarodowych, np. Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.

Kasy oszczędnościowo-budowlane nie powinny być w żaden sposób mylone z popularnymi i mającymi podobnie brzmiącą nazwę SKOK-ami, czyli Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Budowlanymi.

Mieszkanie+ Dla oszczędnych nawet 900 zł rocznie?

Za systemem długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe od wielu lat optuje także Związek Banków Polskich. Zachętę do udziału i oszczędzania w kasach miałaby stanowić premia, którą budżet państwa wypłacałby raz do roku. Według aktualnych planów wynosiłaby ona około 15 procent wartości środków zgromadzonych w danym roku, jednak maksymalnie w kwocie 900 złotych. Dopłatę w kwocie maksymalnej można by zatem uzyskać wpłacając rocznie 6000 złotych przy minimalnym okresie oszczędzania wynoszącym 4 lata. Kasy oszczędnościowo-budowlane miałyby stworzyć szansę zakupu własnego mieszkania dla rodzin o średnich i niższych dochodach.

Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwolnienie dopisanej premii oszczędnościowej z ponoszenia kosztów podatku dochodowego, co uatrakcyjniłoby ten sposób gromadzenia oszczędności.

Jednym z podstawowych argumentów za wprowadzeniem tego rodzaju rozwiązania jest fakt, że za środki, które były przeznaczane na „Rodzina na swoim”, czy „Mieszkanie dla młodych” można by pomóc większej liczbie rodzin w uzyskaniu własnego mieszkania.

Zdaniem ekspertów kasy oszczędnościowo-budowlane nie powinny być traktowane przez rząd jako kolejny wydatek obciążający budżet państwa. Należy je rozpatrywać raczej w perspektywie długofalowej z wszelkimi pozytywnymi skutkami jakie może przynieść ich wprowadzenie.

 

Tyle spekulacji na temat Mieszkanie Plus w wariancie kas oszczędnościowych

Z niecierpliwością Czekamy na oficjalne informację na temat programu Mieszkanie+, którego głównym założeniem ma być wsparcie mniej i średnio zamożnych rodzin w zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowycj.


Chcesz mieszkać na swoim czy płacić komuś za wynajem?

  • Nie płać za wynajem, zamieszkaj w swoim własnym mieszkaniu.
  • Sprawdź jak prosto możesz sfinansować zakup swojego mieszkania.
  • Spłacaj swoje własne mieszkanie i nie dawaj nikomu zarobić.
  • Sprawdź jak łatwo możesz uzyskać mieszkanie na własność.
  • Po co płacić komuś za wynajem, jak możesz płacić na swoje mieszkanie.
  • Nie musisz czekać w kolejce, aż mieszkanie zostanie wybudowane.
  • Dowolna lokalizacja mieszkania, pełna infrastruktura (szkoły, komunikacja)
  • Sprawdź bezpłatnie, jak sfinansować swoje własne mieszkanie już teraz!

Wypełnij bezpłatnie formularz!


Administratorem danych osobowych jest SalesMax oraz wymienieni PartnerzyExpander Advisors Sp. z o.o.
Open Finance S.A.
NOTUS Finanse S.A.
serwisu MieszkanieDlaMlodych.com, którzy przetwarzają dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.