Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw?

Pierwotna koncepcja Programu Mieszkanie Plus była skierowany do wszystkich osób, których zarobki są zbyt niskie aby uzyskać od banku kredyt hipoteczny, lecz za wysokie jednocześnie aby otrzymać mieszkanie komunalne.  Dzięki rządowemu programowi  mieli mieć możliwość wynajmu mieszkania na korzystniejszych warunkach niż rynkowe, a nawet skorzystać z wykupu ich na własność. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej chce dokonać zmian i kierować program Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw.

Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw

Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw?

Propozycja resortu minister Rafalskiej wynika z obaw, iż z preferencyjnego najmu mieszkań od rządu zamiast rodzin wielodzietnych korzystałyby osoby niespokrewnione.

Dlatego też pojawił się pomysł ministerstwa aby pojęcie gospodarstwa domowego zostało zdefiniowane na podstawie więzów”. Można je zweryfikować np. więzach małżeństwa, pokrewieństwa, rodzicielstwa nad wspólnym dzieckiem.

Jeżeli propozycja Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw weszłyby w życie to oznacza, że np. para żyjąca i mieszkająca ze sobą od lat, ale bez ślubu i dziecka, będzie mieć o wiele mniejsze szanse na dopłaty do czynszu w ramach programu niż małżeństwa.

Próg dochodowy dla małżeństw ma wynosić 3,8 tys. zł, natomiast dla związków niesformalizowanych 2,6 tys. zł.

Jeżeli rząd zaakceptuje pomysł Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej Mieszkanie Plus tylko dla małżeństw oznaczałoby to, iż pierwotna koncepcja programu okazuje się coraz mniej realna.

Czynsze mieszkań na wynajem od rządu mogą być równe lub tylko niewiele niższe niż stawki na rynku komercyjnym. Deweloperzy wobec dobrej koniunktury na rynku nieruchomości nie byli zainteresowani budową mieszkań dla rządu po niższych stawkach. Z tego też powodu wiele inwestycji jeszcze nie zostało rozpoczętych. Według braku możliwości budowy tanich mieszkań na wynajem Rada Mieszkalnictwa podjęła decyzję o dopłatach do czynszów, które mogą wynieść nawet do 30%.

Wysokość dopłaty do czynszów w programie Mieszkanie Plus

Z powodu wzrost cen materiałów budowlanych oraz niewystarczającej ilości pracowników budowlanych rząd nie ma możliwości budowy tanich mieszkań oraz wynajmowania lokali mieszkalnych poniżej stawek rynkowych.  Dlatego też czynsze mają być wyższe, niż prognozowano, lez państwo zapowiada dopłaty. Będą one dostępne dla najuboższych  rodzin, wypłacane najprawdopodobniej przez okres 10 lat, a ich wysokość będzie stopniowo zmniejszana.

Wysokość dopłaty do najmu od rządu będzie uzależniona od liczby osób w rodzinie (przypomnijmy, że program preferuje m.in. rodziny wielodzietne) oraz od lokalizacji w województwie. Najbiedniejsze gminy mogą liczyć na wyższe kwoty wsparcia finansowego. Środki na dopłaty do czynszu będą pochodzić m.in. z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Progi dochodowe są uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domowym – im większa liczba dzieci, tym większe dopłaty otrzymają rodziny wynajmujące mieszkania z programu Mieszkanie Plus.

Państwo będzie przyznawać dopłaty na dziewięć lat. Jednakże po upływie trzech oraz sześciu lat będą stopniowo zmniejszane. Ponadto co trzy lata będzie przeprowadzana weryfikacja dochodów osób korzystających z dopłat.

Dopłaty nie są przewidziane dla gospodarstw domowych, w których średniomiesięczny dochód będzie wyższy niż ustalony w ustawie próg dochodowy. Dla jednoosobowych gospodarstw domowych wynosi on 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Natomiast dla gospodarstw dwuosobowych próg ten wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit jest podwyższany o 30%. Reasumując dochody gospodarstwa trzyosobowego nie mogą przekroczyć równowartości 120% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej aby otrzymać dopłatę.

Czy wobec preferencji oraz braku dopłat dla części osób ubiegających się o najem mieszkań warto wnioskować o Mieszkanie Plus zamiast wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym w lokalizacji, która bardziej nam odpowiada?

To pytanie pozostawiam dla osób poszukujących najmu mieszkania.

Mieszkanie Plus – ochrona praw lokatorów

Kolejnym tematem jest ochrona praw lokatorów. Przypomnijmy, iż dla wynajmując mieszkanie od rządu trzeba podpisać umowa tzw. najmu instytucjonalnego. Należy podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddajemy się egzekucji i zobowiązujemy się do opuszczenia lokalu w terminie 14 dni od zażądania opróżnienia lokalu, bez prawa do lokalu socjalnego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy najemca w trakcie trwania umowy złamie warunki umowy najmu, do eksmisji nie będzie potrzebny wyrok sądu. Natomiast na rynku komercyjnym często nie ma obowiązku podpisywania takiego dokumentu.

Jak widać, Mieszkanie Plus to bardzo ambitny cel. Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia jak najlepiej zamieszkać we własnym mieszkaniu. Więcej>>


Chcesz mieszkać na swoim czy płacić komuś za wynajem?

  • Nie płać za wynajem, zamieszkaj w swoim własnym mieszkaniu.
  • Sprawdź jak prosto możesz sfinansować zakup swojego mieszkania.
  • Spłacaj swoje własne mieszkanie i nie dawaj nikomu zarobić.
  • Sprawdź jak łatwo możesz uzyskać mieszkanie na własność.
  • Po co płacić komuś za wynajem, jak możesz płacić na swoje mieszkanie.
  • Nie musisz czekać w kolejce, aż mieszkanie zostanie wybudowane.
  • Dowolna lokalizacja mieszkania, pełna infrastruktura (szkoły, komunikacja)
  • Sprawdź bezpłatnie, jak sfinansować swoje własne mieszkanie już teraz!

Wypełnij bezpłatnie formularz!


Administratorem danych osobowych jest SalesMax oraz wymienieni PartnerzyExpander Advisors Sp. z o.o.
Open Finance S.A.
NOTUS Finanse S.A.
serwisu MieszkanieDlaMlodych.com, którzy przetwarzają dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.