Mieszkanie na Start

Mieszkanie na Start to element programu Mieszkanie Plus. Jego celem są dopłaty do czynszów dla osób wynajmujących w pierwszych latach najmu.

Mieszkanie na Start

Mieszkanie na Start – założenia

Program Mieszkanie na Start ma na celu bezzwrotną pomoc finansową dla osób fizycznych poprzez dopłaty do czynszów z tytułu najmu mieszkania. Pomoc w formie dopłat jest kierowana do osób o niskich dochodach. Dopłaty do czynszów w będą przyznawana na 15 lat. Natomiast co roku prawo do otrzymywania dopłat będzie sprawdzane. Jeżeli przestaniemy spełniać kryterium dochodowe (np. w wyniku wzrostu naszych dochodów) to pomoc finansowa zostanie nam odebrana.

Mieszkanie na Start – próg dochodowy

Dopłaty są przewidziane dla jednoosobowych gospodarstw domowych, których próg dochodowy wynosi poniżej 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Natomiast dla gospodarstw dwuosobowych, u których próg ten wynosi poniżej 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit jest podwyższany o 30%. Reasumując dochody gospodarstwa trzyosobowego nie mogą przekroczyć równowartości 120% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej aby otrzymać dopłatę.

Dopłaty do czynszów otrzymaliby do najmu lokali mieszkalnych przekazywanych w 2018 roku otrzymaliby najemcy, których średniomiesięczne wynagrodzenie nie przekroczyło w 2017 roku:

progi dochodowe

Mieszkanie na Start – kto może wnioskować o dopłaty?

O dopłaty mogą wnioskować osoby fizyczne, które spełniają poniższe warunki:

 • obywatele polscy
 • cudzoziemcy przebywający w Polsce np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • najemcy mieszkania nowego lub poddanego rewitalizacji, które zostało oddane do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą,
 • spełnia warunki dotyczące progu dochodowego uprawniającego do dopłat,
 • nie jest właścicielem/ współwłaścicielem innego mieszkania,
 • wynajmuje mieszkanie, które podlega dopłatom,
 • posiada zdolność terminowego regulowania opłat wynikających z umowy najmu w części, której nie pokrywa dopłata.

Mieszkanie na Start – gdzie złożyć wniosek?

Aby wnioskować o dopłatę trzeba zawrzeć umowę najmu mieszkania, które jest wybudowane na podstawie umowy między inwestorem a gminą. Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) należy złożyć wniosek o dopłatę w urzędzie gminy.

Mieszkanie na Start – jaka wysokość dopłat?

Wysokość otrzymanej comiesięcznej dopłaty do wynajmowanego mieszkania będzie  uzależniona od liczby członków gospodarstwa domowego. Również wpływ na jej wysokość ma lokalizacja wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej będzie obliczana na podstawie kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika dopłaty.

Na podstawie analiz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju średnia wysokość dopłaty dla rodziny czteroosobowej  wyniesie ok. 450 zł.

Warszawa – 561 zł
Gdańsk – 507 zł
Kraków – 473 zł
Wrocław – 471 zł
Katowice – 423 zł
Zielona Góra – 395 zł
Łódź – 375 zł
Opole – 374 zł

Przypomnijmy, że program Mieszkanie Plus jest adresowany do wszystkich grup społecznych. Jego nadrzędnym celem jest poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych, dla których uzyskanie mieszkania na rynku komercyjnym jest niemożliwe. Przy wnioskowaniu o najem mieszkania od rządu nie jest brany pod uwagę wiek lokatorów. Lokale na wynajem będą budowane m.in. na państwowych gruntach w celu obniżenia kosztów metra kwadratowego lokalu.

Dopłaty do czynszów zamiast tanich mieszkań

Podsumowując program Mieszkanie Plus nie będzie oferował tanich mieszkań na wynajem tylko z czynszami zbliżonymi do komercyjnych, ale z możliwością otrzymania dopłaty od rządu. Pojawia się pytanie:

Czy wobec braku dopłat dla części osób ubiegających się o najem mieszkań warto wnioskować o Mieszkanie Plus zamiast wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym w lokalizacji, która bardziej nam odpowiada?

To pytanie pozostawiam dla osób poszukujących najmu mieszkania.

Ważnym tematem jest również ochrona praw lokatorów. Przypomnijmy, iż wynajmując mieszkanie od rządu konieczne jest zawarcie umowy tzw. najmu instytucjonalnego. Oznacza to podpisanie oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddajemy się egzekucji i zobowiązujemy się do opuszczenia lokalu w terminie 14 dni od zażądania opróżnienia lokalu, bez prawa do lokalu socjalnego.

Co to oznacza? W sytuacji, gdy najemca w trakcie trwania umowy złamie warunki umowy najmu, do eksmisji nie będzie potrzebny wyrok sądu. Natomiast na rynku komercyjnym często nie ma obowiązku podpisywania takiego dokumentu.

Jak widać, Mieszkanie Plus to bardzo ambitny cel. Dla niecierpliwych zapraszamy do sprawdzenia jak najlepiej zamieszkać we własnym mieszkaniu. Więcej>>


Chcesz mieszkać na swoim czy płacić komuś za wynajem?

 • Nie płać za wynajem, zamieszkaj w swoim własnym mieszkaniu.
 • Sprawdź jak prosto możesz sfinansować zakup swojego mieszkania.
 • Spłacaj swoje własne mieszkanie i nie dawaj nikomu zarobić.
 • Sprawdź jak łatwo możesz uzyskać mieszkanie na własność.
 • Po co płacić komuś za wynajem, jak możesz płacić na swoje mieszkanie.
 • Nie musisz czekać w kolejce, aż mieszkanie zostanie wybudowane.
 • Dowolna lokalizacja mieszkania, pełna infrastruktura (szkoły, komunikacja)
 • Sprawdź bezpłatnie, jak sfinansować swoje własne mieszkanie już teraz!

Wypełnij bezpłatnie formularz!


Administratorem danych osobowych jest SalesMax oraz wymienieni PartnerzyExpander Advisors Sp. z o.o.
Open Finance S.A.
NOTUS Finanse S.A.
serwisu MieszkanieDlaMlodych.com, którzy przetwarzają dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.